Copyright 2024 Simon Armitage.

Taith y Bardd Llawryfog i Lyfrgelloedd – Defnyddio Crowdcast

Mae digwyddiadau Taith y Bardd Llawryfog i Lyfrgelloedd yn rhad am ddim, ond mae’n rhaid i chi gofrestru ar Crowdcast cyn y gallwch chi wylio. Sut i gofrestru / archebu digwyddiad
 1.  Dewch o hyd i’r digwyddiad yr ydych eisiau’i fynychu ar dudalen we’r Daith neu ar sianel Crowdcast y Daith
 2. Agorwch dudalen archebu’r digwyddiad ar Crowdcast, yna cliciwch y botwm archebu gwyrdd. 
 3. Cwblhewch y sgrin fer Rydych chi bron yno!
 4. Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch i gadarnhau. Edrychwch yn eich ffolder sothach os nad ydych chi yn ei dderbyn. 
 5. Ar ôl cofrestru, gallwch chi ddychwelyd at dudalen we’r digwyddiad ar unrhyw adeg. Defnyddiwch y ddolen archebu ar dudalen we’r Daith neu dewch o hyd i’r digwyddiad ar sianel Crowdcast y Daith.
 6. Anfonir nodyn atgoffa atoch yn awtomatig cyn y digwyddiad. 
Mae Crowdcast yn cynghori: “Os ydych chi’n mynychu digwyddiad ar Crowdcast, gallwch chi ymuno o unrhyw ddyfais symudol neu gyfrifiadur.  Bydd defnyddwyr Android yn gallu ymuno â digwyddiadau yn uniongyrchol o borwr – nid oes angen llawrlwytho!  Mae’r rhai hynny gyda dyfais iOS, fel iPad neu iPhone yn gallu mynychu o borwr neu drwy ap Crowdcast.” Pa’r un yw’r porwr gorau? Mae Crowdcast yn cynghori defnyddio’r “porwyr diweddaraf, gan gynnwys Chrome (ffefrir hwn), Firefox, Microsoft Edge ac Android.  Nid ydym yn argymell i chi ddefnyddio Safari, ac ni fyddwch chi’n gallu defnyddio Internet Explorer. Sicrhewch fod eich porwr yn un diweddar.  Gall porwr sydd wedi dyddio achosi problemau gan ein bod yn seiliedig ar borwr.  Os ydych chi’n defnyddio Chrome, gallwch chi gadarnhau a oes diweddariad drwy glicio tri o ddotiau fertigol ar gornel dde uchaf ffenestr y porwr.  O’r fan honno, ewch i Help > About Google Chrome.” Canllawiau ar gyfer problemau Awgrymiadau gan ddefnyddwyr:
 • os ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur pen desg, gliniadur neu lechen, ceisiwch gael mynediad i Crowdcast drwy eich porwr, yn hytrach na llawrlwytho’r ap.
 • os ydych chi’n gwylio drwy’ch ffôn, defnyddiwch ap Crowdcast.
 • gwiriwch fod y sain ar eich dyfais wedi’i droi i fyny ac nad yw’r sain yn ddistaw.
 • caewch unrhyw borwr, tabiau neu gymwysiadau eraill a fyddai fel arall yn rhedeg yn ystod y digwyddiad ac ystyriwch ofyn i bobl eraill yn y tŷ beidio â defnyddio Wi-Fi yn ystod y digwyddiad.
 • unwaith yr ydych chi wedi mewngofnodi i ddigwyddiad sydd ar fin mynd yn fyw, os nad yw eich digwyddiad yn dechrau chwarae ychydig ar ôl yr amser dechrau, gallwch chi bwyso ‘play’ ar waelod chwith y sgrin. Gall diweddaru y dudalen hefyd helpu.  Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gall gymryd hyd at 40 eiliad neu fwy ambell waith i’r ffrwd fyw eich cyrraedd chi.
 • A oes oedi, byffro, rhewi, neu sain yn diflannu wrth fynychu digwyddiad? Mae Crowdcast yn darparu cyngor pellach yma, gan gynnwys sut i fynd i’r Modd Cytunedd pe bai angen.
Capsiynau Byw Ar gyfer capsiynau byw (Saesneg yn unig), mae Crowdcast yn gwneud sawl awgrym:
 1. Defnyddio Chrome fel eich porwr a galluogi Capsiynau Byw.

Eglura Crowdcast: “Pan maen nhw wedi cael eu galluogi, mae Capsiynau Byw yn ymddangos yn awtomatig mewn blwch symudol, bychan ar waelod eich porwr pan ydych chi’n gwylio neu’n gwrando ar ddarn o gynnwys lle mae pobl yn siarad.

Mae geiriau yn ymddangos ar ôl ychydig o oedi a bydd capsiynau hyd yn oed yn ymddangos gyda sain distaw neu’ch sain wedi’i droi i lawr.  Gellir galluogi Capsiynau Byw yn fersiwn ddiweddaraf Chrome drwy fynd i Osodiadau, yna’r adran “Advanced”, ac yna “Accessibility”.  (Os nad ydych chi’n gweld y nodwedd, ceisiwch ddiweddaru ac ailgychwyn eich porwr gyda’ch llaw.)  Pan ydych chi’n toglo arnyn nhw, bydd Chrome yn llawrlwytho rhai ffeiliau adnabod lleferydd yn gyflym, ac yna dylai capsiynau ymddangos y tro nesaf y mae eich porwr yn chwarae sain lle mae pobl yn siarad.

Nodwch os gwelwch yn dda, mae’r gosodiadau hyn ar ochr y gwyliwr; nid yw’r capsiynau yn cael eu harddangos o fewn y ffrwd fideo yn uniongyrchol.  Gallwch chi ddarllen mwy ynglŷn â hyn, gan gynnwys eglurwr fideo, yn uniongyrchol o Google.

Mae’r capsiynau ar gyfer y gwyliwr yn unig sy’n eu galluogi ac nid yw capsiynau yn cael eu dangos o fewn y ffrwd fideo yn uniongyrchol.”

 1. Sefydlu gwasanaeth trawsgrifio ymlaen llaw, fel Otter.aineu Web Captioner.

Mae Crowdcast yn cynghori: “Os ydych chi’n mynychu digwyddiad, ceisiwch sefydlu’r gwasanaethau hyn gyntaf.  Byddwch chi angen rhannu eich sgrin rhwng ffenestr y digwyddiad a’r trawsgrifiad neu ddefnyddio dau fonitor.  Mae Otter.ai yn rhad ac am ddim am hyd at 600 munud o drawsgrifiad, ac mae Web Captioner yn gyfan gwbl rad ac am ddim!”

Rydym yn gobeithio y gwnewch chi fwynhau eich digwyddiad ar Daith y Bardd Llawryfog i Lyfrgelloedd yn ystod 2022.

Contact

Literary Agent
Kirsty McLachlan
kirsty@morgangreencreatives.com
Morgan Green Creatives Ltd


To Book a Poetry Reading
Caroline Hawkridge
hawkridgeagency@gmail.com
The Hawkridge Agency

USA
Anya Backlund
anya@blueflowerarts.com
Blue Flower Arts, LLC


To Book LYR
Alex Zinovieff
alex@alwaysmgmt.com

Other enquiries
poetlaureatecontact@gmail.com

simonarmitage_official